ODOBRENA OPERACIJA SODELOVANJA

Z velikim veseljem sporočamo, da je LAS Vipavska dolina dne 19.2.2019 prejel odločbo o pravici do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacijo sodelovanja:

»Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost«

V sodelovanju s štirimi LASi: LAS Vipavska dolina (v sodelovanju z Občino Ajdovščina), LAS s CILjem, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS loškega pogorja smo vlogo v oktobru 2018 prijavili na 4 javni razpis MKGP za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Čestitamo vsem sodelujočim in se veselimo skupnega sodelovanja!