Potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina

LAS Vipavska dolina je prejel potrjeno spremembo Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina za obdobje 2014-2020, dne 21.12.2018. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je v vlogi vodilnega partnerja LAS prisluhnila vsem članom LAS ter ostalim potencialnim prijaviteljem in pripravila nov Pravilnik o izboru operacij, ki vsebuje štiri različne priloge z merili za izbor, saj bodo v prihodnje objavljeni različni razpisi za manjše in večje oziroma standardne operacije.

Vse potrjene dokumente si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

  • Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina (dokument)
  • Poslovnik o delu upravnega odbora LAS Vipavska dolina (dokument)
  • Poslovnik o delu nadzornega odbora LAS Vipavska dolina (dokument)
  • Pravilnik o volitvah v organe LAS (dokument)
  • Pravilnik lokalne akcijske skupine Vipavska dolina za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (dokument)