Vabilo na delavnico ZELENA DELOVNA MESTA

V okviru LAS Vipavska dolina je bila odobrena operacija Zelene priložnosti – divje rastline / Tematska pot Slap, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER.

Občina Vipava, vodilni partner operacije »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«,  želi skupaj s partnerji aktivirati značilne notranje vire in potenciale podeželja, skladno z usmeritvijo Zelene politike slovenskega turizma. Vključeni deležniki lahko z aktivno izmenjavo mnenj, znanj in medsebojno spodbudo povečajo lokalno dinamiko in prispevajo k pospešitvi uravnoteženega razvoja zelenega podjetništva. Z ozaveščanjem o njegovem pomenu in vključevanjem v poslovne strategije dolgoročno vplivamo na izboljšanje in ohranjenost okolja, ki je (ne le) v turizmu vse bolj iskano. 

Vabimo na delavnico: Zelena delovna mesta – priložnosti zelene turistične destinacije Vipavska dolina, v torek, 27. novembra 2018 ob 16.00 uri, v prostorih Območno obrtno – podjetniške zbornice Ajdovščina.

PROGRAM:

16.00 – 17.45: Globalni in lokalni kontekst;  Zakaj zelena delovna mesta, kaj so zelena delovna mesta in kateri so lokalni viri za razvoj zelenega gospodarstva

17.45 – 18.15: Odmor

18.15 – 20.00: Potenciali za razvoj zelenih delovnih mest v regiji ter potrebni podporni mehanizmi

Delavnico bo izvedena skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina in gostjo Gajo Brecelj, direktorico Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Število je omejeno, zato je zaželena predhodna prijava na marko.rondic@ozs.si ali 05 36 44 900.

Delavnica se izvaja v okviru operacije »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«, je delno sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER in je za udeležence brezplačna.