4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah EU ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Skupna okvirna vrednost: do 1.100.000 €

Rok za oddajo vlog: Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 20. 8. 2018 do vključno 19. 10. 2018 do 24. ure.

Več informacij najdete tukaj.