ODOBRENA ŠE DRUGA OPERACIJA

Z velikim veseljem sporočamo, da je LAS Vipavska dolina prejel odločbo o pravici do nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacijo:

»Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«

izvajalcev MajerijaObmočna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Občina Vipava, Krajevna skupnost Slap, Društvo upokojencev Ajdovščina.

Čestitamo nosilcem in se veselimo skupnega sodelovanja!