OBVESTILO – PODALJŠANJE roka za oddajo prijav

Ajdovščina, 31.3.2017

Upravni odbor LAS Vipavska dolina je POTRDIL predlog spremembe roka za oddajo predlogov operacij na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina v letu 2017 ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer se rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje podaljša na torek, 25.4.2017. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge nadomesti z novim datumom. Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in sicer se rok za zadnja vprašanja premakne na 18.4.2017.

Cilj podaljšanja je pridobiti čas za kvalitetnejšo pripravo vloge s čim manj dopolnitvami.

Prav tako je upravni odbor LAS Vipavska dolina potrdil predlog spremembe roka za oddajo prijav na Javni poziv za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji, ki je bil objavljen 24.2.2017, podaljša do vključno 15.4.2017. Ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene. Vse prejete vloge bodo obravnavane po izteku podaljšanega roka.

Informacije po telefonu: 05 365 36 04 ali 05 365 36 07, vsak delavnik od 9.00 do 11.00  in od 13.00 do 15.00 ure ali na info@las-vipavskadolina.si.