VABILO NA 1. IZREDNO SKUPŠČINO LAS VIPAVSKA DOLINA

VABILO

Vabim vas na 1. izredno sejo skupščine

Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina,

ki bo v četrtek, 11. avgusta s pričetkom ob  10.00 uri, v prostorih

Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina,

Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (velika sejna soba).

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja
  2. Potrditev dopolnjene Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Vipavska dolina ter dokumentov, ki so priloga k strategiji.

V primeru, da se seje skupščine ne morete udeležiti, lahko na posebnem obrazcu pooblastite drugo osebo, ki s tem pridobi tudi vaš glas pri glasovanju na skupščini. Pooblastilo

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje seje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna, ne glede na število navzočih članov.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljam!

Janez Furlan, s.r.

Predsednik LAS Vipavska dolina