21.06.2016 so člani LAS Vipavska dolina na drugi seji skupščine potrdili Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina (SLR). Strategija je nastajala v sodelovanju s člani LAS in drugimi zainteresiranimi deležniki z območja LAS in je bila Koordinacijskemu odboru CLLD, z vsemi potrebnimi prilogami, posredovana 23.06.2016. Strategija lokalnega razvoja predstavlja temeljni dokument LAS za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vsem sodelujočim pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za LAS Vipavska dolina, se lepo zahvaljujemo!

Do potrditve SLR, bo vodilni partner LAS nadaljeval aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo prvega javnega razpisa, ki je predviden v prvi polovici leta 2017. Vse aktivnosti in vabila na dogodke bomo objavljali na spletni strani www.las-vipavskadolina.si