Vabilo na 1. delavnico za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja 2014-2020

Razvojna agencija ROD je po sklepu občin Ajdovščina in Vipava v procesu vzpostavljanja lokalne akcijske skupine (LAS). Širšo javnost obveščamo, da je RA ROD pričela z aktivnostmi priprave strategije lokalnega razvoja (SLR) območja za novo programsko obdobje 2014-2020 (SLR je ključni dokument za delovanje vsake LAS, na podlagi katere se izberejo projekti za izvedbo ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so posamezni LAS dodeljena).

Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju bo nova strategija lokalnega razvoja, ki bo opredelila skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem procesu je bistvenega pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in civilnega.

S tem namenom vas vabimo na 1. delavnico za pripravo nove strategije lokalnega razvoja, ki bo potekala

v torek, 3.11.2015 v stavbi Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina, v veliki sejni sobi, s pričetkom ob 17:30 uri in predvidenim zaključkom ob 20.00 uri.

Delavnica bo potekala v dveh delih:

  1. Uvodna predstavitev širšega pristopa ukrepa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (angl. Community Led Local Development; CLLD) za obdobje 2014-2020 in pregledu dobrih praks projektov izvedenih v okviru LAS v preteklem programskem obdobju 2007-2013,
  2. Predstavitev in navodila za izpolnjevanje obrazcev za oddajo projektnih predlogov/idej za umestitev v SLR.

Opozarjamo, da ne gre za razpis za prijavo projektov, ampak za povabilo k zbiranju projektnih idej, da bomo v SLR celovito določili cilje, tematska področja in vrste ukrepov za izvedbo do leta 2020, ki odražajo dejanske potrebe območja. Razpis za kandidaturo za pridobitev EU sredstev za projekte bo objavljen po potrditvi SLR, kar bo predvidoma v sredini leta 2016.

V prihodnjih dveh mesecih so predvidene dodatne delavnice za pripravo SLR z izvedbo do decembra 2015, katere bomo organizirali in na katere boste vabljeni:

  1. SWOT ANALIZA: skupaj izvedli analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvojnih potreb in potencialov območja LAS ter skupaj opredelili dolgoročne glavne cilje, prioritetna tematska področja ukrepanja (z določitvijo vrst ukrepov)
  2. po potrebi bomo v drugi polovici meseca novembra 2015 organizirali dodatno skupno delavnico na temo določitve glavnih ciljev, tematskih področij ukrepanja in vrst ukrepov in skupno delavnico za končno določitev glavnih ciljev, določitev tematskih področij ukrepanja, določitev vrst ukrepov ter finančno razporeditev sredstev med tematska področja ukrepanja, s predstavitvijo SLR za obdobje 2014-2020.

 

Prav tako pa bo v prihodnjih dveh mesecih potekala ustanovitev Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina in za to sta predvideni dve skupščini:

  1. USTANOVNA skupščina, ki bo potekala v mesecu novembru in
  2. VOLILNA skupščina, na kateri bodo izvoljeni organi LAS-a.

 

Obenem Vas na tej točki še enkrat povabimo k včlanitvi v LAS, v kolikor se še niste včlanili, ki bo sicer možna do konca programskega obdobja, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014 – 2020, vendar pa je zaradi priprave aktov LAS in samega formiranja LAS zaželeno, da se čim več članov pridruži LAS že v tej ustanovni fazi.

Vabljeni tudi k ogledu spletne strani www.las-vipavskadolina.si, kjer so objavljene vse informacije in dokumenti v zvezi z včlanitvijo v LAS in pripravo projektnih predlogov. Vabljeni, da nam na pripravljenem obrazcu čim prej posredujete vaše zamisli za izvedbo projektov.

Več informacij lahko dobite na telefon 05 365 36 04 ali e-mail meta.rustja@ra-rod.si.

Z željo po izdelavi Strategije lokalnega razvoja, ki bo odražala tako dejanske potrebe okolja, kakor tudi možnosti in sposobnosti, da jih realiziramo, vas vabimo, da se nam pridružite.
Veselimo se skupnih aktivnosti z vami – le skupaj lahko naredimo bolje!

Ajdovščina, 28.10.2015
Pripravila: Meta Rustja
David Bratož s.r., direktor

Delavnica se izvaja v okviru pod ukrepa Pripravljalna podpora – sklop III. Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020.