Dne 18.9.2015 je RA ROD Ajdovščina skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015) in Sklepa o Izdelavi Strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavske doline z dne 06.03.2015 občine Ajdovščina in občina Vipava objavila javni poziv za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Vipavske doline

Celoten poziv in kontakte za več informacij lahko najdete na:

POVABILO K SODELOVANJU V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI

Pristopna izjava